புதன், 3 டிசம்பர், 2014

மாணவ உழைப்பாளிகள்பள்ளியில் டி.சி.யை
கிழித்துவிடுவதாய் மிரட்டிய
ஆசிரியர்கள்
படிக்க வைப்பதற்காக!
பணியில், டிரான்ஸர், டிஸ்மிஸ்
செய்துவிடுவதாய் மிரட்டும்
அதிகாரிகள்
பணிய வைப்பதற்காக.
பள்ளியில் வருசம்
ஒருமுறை லஞ்சம் கொடுத்தோம்
டைரி, பேனாவாக.
பணியில் வருடம் முழுவதும்
லஞ்சம் கொடுக்கின்றோம்
டைம் சரியில்லாம போயிடுமுனு
டைம் ஸ்கேலும் கனவுல தான்
இன்றும்